De Kamer van Koophandel en Fabrieken is voornemens een handelsmissie te organiseren naar Panama. Deze missie is bedoeld als oriëntatie om de mogelijkheden te bekijken voor zakendoen tussen deze 2 landen en een hechtere samenwerking te bewerkstelligen.

De handelsmissie/ oriëntatie zal worden georganiseerd van 24 – 30 maart 2014. Er zal een beurs bezocht worden nl. de Expocomer 2014. Deze is een multi-sectorale beurs die diverse sectoren omvat zoals Textiel, Constructie, Technologie, Accessoires, Voeding, Dranken en Diensten. Verder zullen er bezoeken worden gebracht aan City of Knowledge, Panama Business Accelerator en Colon Free Trade zone.

De Colon Free Trade Zone is de grootste Free zone van de Amarikas en de tweede grootste in de wereld. De Free zone huisvest zo een 1.751 handelaren en krijgt meer dan 250.000 bezoekers per jaar uit alle delen van de wereld. De zone is 400 ha groot. 

Belangstellenden kunnen een registratieformulier opvragen per email op: chamber@sr.net  Deze kan ingevuld geretourneerd worden op dit emailadres. Opgave kan tot uiterlijk vrijdag  28 februari 2014.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de KKF op het tel.no: 530311