Commitment is een van de krachtigste begrippen uit managementland, maar we zijn er als manager, medewerker of consultant ook een beetje bang voor. Als je het vraagt, moet je het tenslotte vaak ook geven. Liever zeggen we dan tegen een medewerker dat we ‘er nog even naar gaan kijken’,  ‘er later op terugkomen’ of ‘het heel interessant vinden’. Niet alleen vertrouwen, ook commitment komt te voet maar gaat te paard.

Maar hoe hou je dan bevlogen medewerkers binnen…en hoe houd je ze bevlogen? Hoe zorg je voor ‘eigenaarschap’, voor ‘afspraak = afspraak’ en voor teams die ‘er voor gaan’. Kortom, hoe krijg je commitment … maar ook, wil je het zelf wel geven en hoe doe je dat dan? Dit zijn belangrijke uitdagingen voor het management in de komende jaren. Daarbij volstaat geen stappenplan of model. Integendeel, we moeten terug naar basisprincipes van gedrag, leiderschap en communicatie.

Speurtocht
Commitment, iedereen wil het maar waar is het wanneer je het nodig hebt? En dat terwijl geen manager zal beweren dat hij of zij niet gecommitteerd is aan de missie, doelstellingen of targets van de organisatie. Toch ontbreekt sinds de jaren tachtig in geen enkel adviesrapport de standaardzin ‘Zonder commitment van de top maakt het veranderproces weinig kans van slagen’. Waarom dat opnemen als we niet vermoeden dat het commitment toch niet voor het oprapen ligt? Waarom zeggen veel managers dat ze liever een matig plan mét commitment hebben dan een goed plan zonder?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst beseffen en begrijpen wat het begrip betekent. Er leeft onder managers en medewerkers een veelheid aan definities, gedachten en beelden over wat nu precies commitment is of zou moeten zijn. Veel genoemde begrippen zijn betrokkenheid, passie, eigenaarschap, binding, bevlogenheid en draagvlak. Probleem is dat geen van deze begrippen de lading geheel dekt. Commitment is meer, het is een vrijwillige, niet vrijblijvende afspraak of belofte.

Aan de slag
Wat moet een manager dan doen om zijn of haar mensen achter zich te krijgen, om commitment te krijgen voor de plannen? Zeker, uit ondezoek komt naar voren dat zaken als een heldere missie en visie, ‘walk your talk’ en  goede verticale (top-down) communicatie hierbij absoluut onmisbaar zijn. Ook moet de top voorbeeldgedrag vertonen, een gezaghebbende leiderschapsstijl hebben (men moet tegen de manager opkijken en hem/haar vertrouwen) en men moet de focus op de teams richten, meer dan op de organisatie als geheel. Er moet een goed evenwicht gevonden worden tussen de mate van sturing en het bieden van zelfstandigheid aan de teams en medewerkers. Veel van deze voorwaarden om commitment te krijgen zijn daarbij common sense, maar zelden common practice. En zelfs als aan al deze voorwaarden is voldaan kan het commitment van de medewerkers vallen of staan met één of enkele kleine, maar ó zo zichtbare, weeffout(en) of missers in de organisatie en het  management.

In mijn carrière ben ik regelmatig in het buitenland geweest om lezingen te geven of cursussen te verzorgen. Ook in Suriname! Bij mijn zoektocht naar de meest ultieme vorm van commitment in een organisatie die ik ooit ben tegengekomen, herinnerde ik mij echter een verhaal uit Zuid-Korea.

Koreaans commitment
De entree van het museum is imposant. De voormalig CEO begroet ons pontificaal op een schilderij bij de ingang. Het wordt duidelijk dat er veel respect voor de voormalig CEO is. Zag ik daar een lichte buiging voor het portret? Met veel pathos en zonder enige ironie wordt de bezoeker verteld: ‘Als de fabriek niet op tijd klaar zou zijn gekomen, dan zou onze CEO zich vanaf de brug in de nabijgelegen rivier storten, dat had hij vooraf toegezegd….hier ziet u die brug.’ Er wordt niet gelachen door de groep internationale zakenmensen. We kijken naar een brug waaronder een rivier met rotsbedding zo’n 60 meter lager stroomt. Wij kijken elkaar enigszins verdwaasd aan. Men weet, dit is geen loze belofte geweest, dit zou de CEO écht hebben gedaan. En niet alleen de CEO. De bouwploegen zelf beloofden vergelijkbaars: ‘If we fail, we should (….) drown ourselves in Yeongil Bay’. Precies op tijd komt de fabriek klaar. Ongeveer 7 jaar sneller dan de best practice! Succesvoller ook dan waar ook ter wereld, er is heden ten dage nog steeds nergens een efficiëntere, schonere of winstgevendere staalfabriek te vinden’.

Tja, dit voorbeeld zullen veel Surinamers en Nederlanders natuurlijk compleet over the top vinden. We vinden het waarschijnlijk getuigen van ongezond fanatisme. Prima, je hebt gelijk. We zijn natuurlijk ook geen Zuid-Koreanen in de jarenn zeventig. Maar ja, we hebben als handelsnaties wel met ze te maken in de wereldmarkten waarin we opereren. En waar het gemiddeld inkomen van de Zuid-Koreanen midden jaren ’60 nog ongeveer € 100,– per hoofd van de bevolking per jaar bedroeg, daar is het nu vergelijkbaar met veel Europese landen en ligt het ruim boven de € 20.000,– per hoofd per jaar. De wens en ultieme drive iets te bereiken heeft zorg gedragen voor ongekend commitment van organisaties, managers en medewerkers voor de samenleving en voor toekomstige generaties. Van staal ontwikkelde het land zich stap voor stap via scheepsbouw, elektronica en auto-industrie naar een van de meest bewonderde producten en merken ter wereld, Samsung, waarvan de smartphones inmiddels populairder zijn dan die van Apple. Daar kunnen we cynisch over doen, maar kom er hier ten lande maar eens om!

Moeten we Zuid-Korea dan gaan kopiëren? Natuurlijk niet! We kunnen wel wat van ze leren, en dat is dat sterk commitment van managers en medewerkers een heel krachtige methode is om doelstellingen te bereiken We kiezen in ons dagelijks gebruik waarschijnlijk liever voor begrippen als passie, tevredenheid of engagement. Het zijn ‘veilige’ begrippen, het schrikt niemand af. Maar we bedoelen en willen eigenlijk wat anders. Deze woorden raken namelijk de kern van wat we echt willen niet. Passie is een verliefdheid, engagement een verloving maar commitment een huwelijk. En bij het sluiten van een huwelijk, daar bestaat geen misschien, daar bestaat alleen maar ja of nee.

Gyuri Vergouw 

Gyuri Vergouw is management consultant en auteur. Zijn boek ‘Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid’ is verschenen bij uitgeverij Boom/Nelissen, ISBN 978 90 244 02359 en is verkrijgbaar via o.m. managementboek.nl en bol.com. U kunt hem bereiken via www.vergouw.com.  

One thought on “Commitment”

Comments are closed.