Ethiek is misschien wel één van de meest controversiële onderwerpen om over te praten. Dit is duidelijk naar voren gekomen tijdens de Suriname Leadership Academy over Ethical Leadership, georganiseerd door Junior Chamber International (JCI) Suriname. Aan dit tweedaagse evenement namen meer dan honderd jonge Surinamers tussen 18 en 40 jaar aan deel.

Verschillende sprekers legden vanuit hun optiek uit hoe zij kijken naar ethiek en op grond waarvan zij bepalen wanneer iets ethisch is of niet.
Karin Refos, de key note speaker op de eerste dag maakte een sterke indruk met haar uitspraak dat ethisch zijn neerkomt op altijd de juiste dingen doen, ook al doen anderen om je heen dat niet.
Dennis de Keyzer legde daar een schepje boven door aan te geven dat je als ethisch persoon liever alleen staat dan dat je meeloopt met de groep die de verkeerde handelingen pleegt.
John Loughton, de hoofdtrainer van de Academy gaf als belangrijke tip mee om je altijd te omringen met positief ingestelde en gepassioneerde mensen met dezelfde visie als jij, dat helpt om altijd jouw eigen ethische principes hoog in de vaandel te houden.
Jean-luc van Charante benadrukte dat het voor leiders belangrijk is om altijd te blijven investeren in de eigen ontwikkeling. Je weet nooit genoeg, en je weet nooit alles. 

Alle sprekers waren het over eens dat ethiek vooral een eigen keus is die je maakt omdat je gelooft dat het belangrijk is om altijd de juiste pad te blijven bewandelen.

De controversie lag vooral in de link die gelegd werd met wetgeving; waarbij enkele sprekers vonden dat ethiek te maken heeft met het naleven van wetten, terwijl onder meer Dennis de Keyzer aangaf dat wij ook wetten niet blindelings moeten accepteren, maar die ook steeds ethisch-kritisch beoordelen. Meerdere participanten gaven in reactie hierop aan dat wetten altijd nageleefd zouden moeten worden, ook al zouden die tegen de eigen ethische inborst indruisen. Als een je een wet onethisch vindt, zou je liever het initiatief kunnen nemen om invloed uit te oefenen om die wet te veranderen in plaats van die te overtreden. Zoals Benjamin, één van de participanten aangaf; two wrongs doesn’t make one right.

Meer lezen over ethisch leiderschap? Lees dit artikel op de website van United Business.

Download de verschillende hand-outs van de SLA hieronder: