Het uitvoeren van een Openbare Scope bijeenkomst in het kader van de Milieu en Sociale Effecten analyse behoort tot een van de verplichte activiteiten voor in het bijzonder mijnbouwbedrijven die activiteiten willen ontplooien in een bepaald gebied.

Op woensdag 26 juli 2017 is Rosebel Gold Mines gestart met haar eerste consultatie rondes aan de Brownsweg in het district Brokopondo. Het goed opgekomen publiek was in de gelegenheid vragen te stellen over de activiteiten die het bedrijf zal ontplooien in het Saramacca gebied.

Naast deze bijeenkomst worden er ook consultatie rondes georganiseerd in Paramaribo (27 juli) en te Nw. Jakobkondre (28 juli).

Het doel van deze bijeenkomsten is om de belanghebbenden te informeren over de activiteiten in het nieuw concessie gebied en het verkrijgen van input van de lokale gemeenschappen. Door middel van deze bijeenkomsten wilt het bedrijf zich verzekeren van de ondersteuning van de lokale gemeenschappen bij de te ontplooien mijnbouw activiteiten in het Saramacca gebied, ongeveer 25 km verwijderd van de huidige Rosebel operaties.

Rosebel Gold Mines NV, de Surinaamse dochter van mijnbouw multinational IAMGOLD verkreeg in 2016 de exploratie rechten in het Saramacca gebied. In een in het tweede kwartaal van 2017 uitgebracht rapport gaf het bedrijf te kennen dat zij de exploratie resultaten zeer bevredigend zijn en dat er naar verwachtingen in uiterlijk 2018 gestart zal worden met exploitatie.