Het RGM scholarship programma is in het leven geroepen in augustus 2009 met als doel om talentvolle studenten van het district Brokopondo te ondersteunen bij hun opleiding. Het streven is dat deze studenten met deze ondersteuning minimaal hun HBO opleiding succesvol afronden.

Vanaf de aanvang van dit programma worden elk jaar de best geslaagden van de MULO scholen in Brokopondo opgenomen, waarbij voor deze studenten de studiekosten alsook de verblijfskosten in Paramaribo voor rekening van Rosebel Gold Mines worden genomen.
Sedert het opzetten van het programma hebben zijn reeds 32 studenten opgenomen, Vanwege omstandigheden zijn er elke uitvallers geweest, maar het programma mag zeker ook enkele succesverhalen op haar conto schrijven. Zo zijn er in het afgelopen schooljaar 2 studenten van het scholarship programma afgestudeerd aan de Anton de Kom universiteit, en was een van de pupillen de best geslaagde van het AMS.

Op maandag 18 september vond de ondertekening plaats van het contract tussen Rosebel Gold Mines en de 19 studenten die thans in het programma zitten. Van deze groep zijn er 4 nieuwe beursalen.

Met dit initiatief, dat reeds 8 jaar wordt uitgevoerd, beoogd het bedrijf een substantiële bijdrage te leveren aan de vergroten van het kader in Brokopondo, en daarmee ook aan de ontwikkeling van het district waar zij haar operaties heeft.