De Directie van De Surinaamsche Bank heeft tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de Ballroom van Hotel Torarica woensdag 27 september, haar aandeelhouders geïnformeerd over het boekjaar 2016. In deze vergadering is de jaarrekening 2016 vastgesteld.

DSB heeft een bijzonder lastig, maar belangrijk jaar achter de rug. In verband met de risico’s in de kredietportefeuille is er een omvangrijke toevoeging van SRD 270 miljoen gedaan aan de voorziening voor kredietrisico’s. Door deze omvangrijke voorziening slaat het positief operationeel resultaat van SRD 82 miljoen om in een verlies van SRD 188 miljoen.

Samen met de Centrale Bank van Suriname wordt hard gewerkt aan de verdere versterking van de kapitaalspositie van DSB. De komende jaren moet alles in het teken staan om de solvabiliteitsratio versneld op het gewenste niveau te krijgen. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de directie robuuste maatregelen getroffen om de solvabiliteit structureel te versterken.

In dit kader zijn financiële activa die de solvabiliteitsratio negatief beïnvloeden verkocht, is de organisatie verder geprofessionaliseerd, is het risicomanagement sterk verbeterd en wordt de dienstverlening naar de klanten verder geoptimaliseerd. Het moeilijke jaar 2016 vormt zo ook een belangrijk en veelbelovend keerpunt op weg naar een toekomstbestendige en winstgevende bank.

 Herstel van de winstgevendheid van de kredietportefeuille en de daaraan gekoppelde vrijval van voorzieningen zullen de komende jaren voorspelbaar in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de rentabiliteit. De Raad van Commissarissen, directie en alle medewerkers kijken daarom vol vertrouwen, positief en ambitieus uit naar de toekomst.

 De bank gaat voort op het pad van continue verbeteringen. Zo hebben de aandeelhouders bij de aandeelhoudersvergadering een primeur gekregen van het vernieuwde Internet en nieuwe Mobile Banking systeem dat volgende week wordt geïntroduceerd. Met dit systeem kan de klant nog eenvoudiger, sneller maar toch veilig bankieren wanneer het hem of haar uitkomt.