The Positive Movement Suriname (TPMS) is een organisatie, opgericht op 25 april 2017, die wil werken aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij alle Surinamers en zodoende het geloof in zichzelf en in Suriname terug te brengen.

Dit wil ze doen middels het initieren en ondersteunen van projecten op sociaal-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied; maar meer nog door het stimuleren van vooral het samenwerken. Samen bereik je namelijk vaak veel meer. Na een periode van intensieve voorbereiding is nu dan het moment aangebroken om daadwerkelijk te starten met ons eerste project in dit kader, namelijk: ”Promoot de moestuinen”.

Daarmee wordt beoogd mede-Surinamers te leren en te stimuleren om zelfredzaam en zelfwerkzaam te zijn, middels het hebben van een eigen moestuin. Op zaterdag 21 oktober zal aan de Groenhartweg in het district Para de aftrap van dit moestuinenproject plaatsvinden. Daarbij zal ook het gebruik van het aqua hydrocultuur systeem worden gedemonstreerd en gepromoot.

Aqua hydrocultuur is een systeem, dat hydrocultuur (planten kweken op water) en aquacultuur (waterdieren kweken) combineert in een ecologisch evenwicht. Er zullen ook een beperkt aantal plantjes ten verkoop worden aangeboden. Belangstellenden worden vanaf 09.30 uur verwacht bij de officiele start van dit project.