Het gebruik van anticonceptie is in veel delen van de wereld toegenomen. Over het algemeen steeg het gebruik van moderne anticonceptie lichtjes van 54% in 1990 tot 57,4% in 2015. Op regionaal niveau steeg in de periode 2008 en 2015 ook het aantal vrouwen tussen 15 en 49 jaar, dat gebruik maakt van een moderne anticonceptiemethode. In het Caribisch gebied bleef het stabiel op 66,7%.

Toch zijn er wereldwijd nog 214 miljoen vrouwen in ontwikkelingslanden, die in de vruchtbare leeftijd zijn en een zwangerschap willen voorkomen, maar geen moderne anticonceptiemethode gebruiken. Daartoe zijn er verschillende redenen, zoals een beperkte keuze van anticonceptiemethoden, een beperkte toegang tot anticonceptie, voornamelijk bij jongeren, armere delen van de bevolking of ongehuwde mensen, maar ook angst vanwege eventuele bijwerkingen.

Het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van anticonceptiemiddelen brengt een scala aan voordelen met zich mee. Zo draagt het bij aan vermindering van adolescente zwangerschappen. Zwangere tienermeisjes hebben meer kans op premature baby’s of baby’s met een laag geboortegewicht. Voorts blijkt de neonatale sterfte bij baby’s met een tienermoeder veel hoger te zijn. Veel tienermeisjes die zwanger worden moeten de school verlaten, wat lange-termijn gevolgen heeft voor hen als individuen, voor hun families en hun gemeenschappen. Anticonceptie draagt bij aan een goede gezinsplanning en daarmee ook aan vermindering van kindersterfte.

In Suriname wordt het gebruik van anticonceptie sterk geassocieerd met het onderwijsniveau van vrouwen. Uit de Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), waarvan de resultaten in 2014 zijn opgenomen in het MDG Progress Report, blijkt dat van de Surinaamse vrouwen die geen onderwijs hebben genoten, slechts 19% een voorbehoedsmiddel gebruikt. Van de vrouwen met een basisschoolopleiding gebruikt 42% anticonceptie, terwijl maar liefst 52% van de vrouwen met minstens voortgezet onderwijs anticonceptie gebruikt. Het onderzoek laat verder zien dat de meeste anticonceptievormen door vrouwen worden gebruikt en de pil de populairste manier is om een zwangerschap te voorkomen.