lean six sigma

Lean Six Sigma is een methodiek dat wereldwijd heeft bewezen aantoonbare en duurzame verbetering van bedrijfsresultaten te leveren. Het implementeren van Six Sigma leidt tot kostenreductie, verhogen van klanttevredenheid en verkorten van doorlooptijd c.q. efficiëntie van interne processen. Aan de hand van het Six Sigma raamwerk kan een organisatie op gestructureerde wijze continue verbeteringen doorvoeren.

Succesvol implementeren van Six Sigma heeft een grotere kans wanneer bedrijven tijd en geld investeren in het opleiden van haar medewerkers in de principes van Six Sigma. In Suriname kan dit bijvoorbeeld bij PRAGMATIC, die in samenwerking met haar internationale partners de Lean Six Sigma Green Belt certification programma aanbiedt.

Six Sigma kan gebruikt worden door bedrijven in verschillende branches. Enkele voorbeelden zijn banken en verzekeringsmaatschappijen, waar Six Sigma geïmplementeerd kan worden om de doorlooptijd van bv. Hypotheekaanvragen of schadeclaims korter en efficiënter gemaakt kan worden. Of de overheid, waar het kan leiden tot het sneller en transparanter verwerken van vergunningsaanvragen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is Lean Six Sigma onderdeel van de bedrijfsstrategie van een groot deel van de top 500 bedrijven.

Een mooi voorbeeld van de implementatie van Six Sigma bij een Nederlands bedrijf in de bouwsector leest u hier; case Heijmans. Dit artikel beschrijft hoe dit bouwbedrijf Lean Six Sigma toepaste om in kaart te brengen hoe bedrijfsongevallen ontstonden en hoe deze terug te brengen. Een ander leuk voorbeeld over de toepassing van Lean Six Sigma is bij het Openbaar ministerie in Amsterdam. In dit artikel over de invoering van Lean Six Sigma bij deze overheidsorganisatie leest u hoeveel voordelen dit opleverde en hoe de organisatiegraad van het Amsterdamse OM stappen vooruit ging.

Ook in Suriname kan Lean Six Sigma grote voordelen opleveren, en voor bedrijven die daar interesse in hebben is het Green Belt certificeringsprogramma  van PRAGMATIC een goede eerste stap.

– Marciano S. Lie A Young –

Marciano Lie A Young is trainer en coach met ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van trainingen op het gebied van Leiderschap, Management, Ondernemerschap en Public speaking. Met zijn trainingen heeft hij gestaan voor groepen in meer dan 20 landen in 4 continenten. Volg Marciano op twitter (@marcianolie) of bezoek zijn blog.