Het gendervraagstuk blijkt nog steeds een heet hangijzer te zijn in de wereld. Het staat op de agenda van de Verenigde Naties maar vele landen doen er nog niet veel mee. Dit heeft geresulteerd in het feit dat de Europese Unie er geld in investeert om op die manier een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van deze SDG (Social Development Goal) in vooral Latijns Amerika en het Caraïbisch Gebied.

Het programma in Suriname begon op 1 maart 2017 en loopt tot en met 28 februari 2019. Het project is opgesplitst in 4 trajecten. Het eerste traject is het verzorgen van trainingen aan 80 Universiteitsstudenten in Gender en video reporting, omdat zij later de beleidsmakers zullen zijn op dit vlak. Na de training zullen zij video’s maken om het geleerde over Gender naar buiten te brengen. Op 16 januari wordt er voor deze studenten een introductiedag georganiseerd. Hen zal dan worden voorgehouden wat dit project precies inhoudt en op welke manier zij hieraan kunnen deelnemen.

Het Tweede traject is dat 40 mensen uit de districten Sipaliwini en Marowijne getraind zullen worden in Gender en ondernemerschap. Een jaar lang zullen ze ook hierin gesteund worden. Belangrijk is dat zij hun bedrijf leren kennen.

Het derde traject is dat vijf organisaties in Sipaliwini en Marowijne getraind zullen worden in project planning over genderaangelegenheden in hun dorp. Wanneer zij dit hebben gedaan maken ze kans op bijkans 3000 euro om het project uit te voeren.

Als laatste traject zullen zeven NGO’s in Paramaribo en daarbuiten ook getraind worden in Project planning. Zij maken kans op het verkrijgen van 4000 euro om hun project uit te voeren.

Na het afronden van de trajecten worden de resultaten en bevindingen aangeboden aan het Bureau Gender Aangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.