De Rotaract club Paramaribo is in de gemeenschap bezig met een bewustwordingscampagne over bloed donatie. Daarbij hebben zij de Nationale Bloedbank gevraagd om er meer inhoud aan te geven. Volgens Marlies Obergh, Adjunct coördinator bloedinzameling van de Nationale Bloedbank moet de gemeenschap ervan bewust worden dat bloed doneren een eenvoudige manier is om levens te redden.

Echter de bloedbank telt tot op heden slecht 6500 donoren. Volgens Marlies Obergh is dit haast niet voldoende. Gestreefd wordt om middels bewustwordingscampagnes, als deze, mensen te bewegen zich op te geven als bloeddonor. De Surinaamse bloed bank streeft naar 7000 bloeddonoren om in de behoefte van de verschillende ziekenhuizen te voorzien. De situatie zoals het nu is, is dat als een ziekenhuis 10 zakken bloed aanvraagt per dag er maar 3 zakken geleverd kunnen worden. En dat is heel erg weinig.

Vandaar dat mensen tijdens deze campagne worden opgeroepen om zich te melden om bloed donor te worden. Ben je tussen de 18 en 55 jaar, weeg je minimaal 55 kilogram en je bent gezond dan kan je bij de bloedbank langslopen om deze daad van liefde naar je medemens te voldoen. Na een goed gesprek en enkele bloedtesten wordt u na goedkeuring opgeroepen om uw eerste zakje van 450 cc af te leveren. Het kost je niets dan een klein beetje tijd en het doet ook geen pijn. Deze bewustwordingscampagne van de Rotaract club voor bloed doneren gaat door tot en met maart van dit jaar.