Het Rooms katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) zal in samenwerking met de overige leden van de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) op zaterdag 27 januari een rekenrally organiseren voor onderwijsgevenden.

Het is alom bekend dat er over de hele linie problemen in het onderwijs zijn met betrekking tot het vak rekenen. Denk daarbij vooral aan tafels en breuken.

Het doel van de rally is, om leerkrachten te stimuleren om bepaalde probleemgebieden bij het vak rekenen op te heffen en in spelvorm te gieten en aan te bieden in de klas. Dit stimuleert de leerlingen op een prettige manier sommen te automatiseren en weer plezier te krijgen in rekenen. Vooral de creativiteit van de leerkrachten speelt een belangrijke rol in het overbrengen van de sommen op de leerlingen. Ziet de leerkracht dat ze niet begrepen wordt, moet er naar een andere manier worden gekeken om de leerstof goed over te brengen.

De rekenrally is bestemd voor alle leerkrachten in Suriname van de VOS en VOJ scholen, studenten van het ACI, SPI, CPI en IOL. De rekenrally moet een bron van inspiratie zijn voor de onderwijsgevenden om met de opgedane kennis en spelletjes terug te gaan naar de klas en deze toe te passen op hun pupillen. De rekenrally wordt gehouden op 27 januari op het KKF Beursterrein.