Steve Letwin, President en Chief Executive Officer (CEO) van IAMGOLD, is op 24 januari 2018, op het Presidentieel Paleis, als teken van zijn onderscheiding als Groot-Officier in de Ere Orde van de Gele Ster, gedecoreerd door de Vice President, de heer Ashwin Adhin,  namens het Staatshoofd, Zijne Excellentie D.D. Bouterse.

Deze onderscheiding is aan de heer Letwin uitgereikt vanwege de bijzondere bijdrage en toewijding die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd aan onder meer de Rosebel- operatie.

De Vice President heeft in zijn toespraak de toewijding van de heer Letwin aan Suriname benadrukt door aan te geven dat, sinds zijn benoeming in 2010, dit Steve Letwin zijn 30ste bezoek aan Suriname is. Steve heeft in de afgelopen jaren, na de ineenstorting van de goudprijzen in 2013 en de aanhoudende uitdagingen bij Rosebel de operatie door haar moeilijkste periode heen geleid.

De Vice President memoreerde eveneens Steve Letwin’s persoonlijke betrokkenheid bij de ondertekening van de Tweede wijzing van de Delfstoffenovereenkomst in 2013.

In hetzelfde jaar heeft hij persoonlijk president Bouterse toegezegd om een ​​5 MW-zonneinstallatie te bouwen ten behoeve van de Republiek Suriname, welke sedert 2014 operationeel is. Meer recentelijk was hij betrokken bij de discussies met Makamboa van Nieuw Koffie Kamp om tot een protocol te geraken voor hun kleinschalige mijnbouwactiviteiten op de Gross Rosebel-concessie. Dit protocol is eind 2017 ondertekend en hiermee is de basis is gelegd voor vreedzamere relaties in de toekomst.

Thans is de verwachte levensduur van de mijn verlengd tot tenminste 2028 en dit omvat nog niet de verwachte impact van voorgestelde toekomstige ontwikkeling voor de Saramacca-concessie, welke de levensduur van de mijn alleen maar verder zal verlengen.

Voortdurende inspanningen, een sterk geloof in het bedrijf, de werknemers en de steun van de regering en alle belanghebbenden, heeft Steve geholpen bij het bepalen van het pad naar een duurzame toekomst, het veiligstellen van meer dan 1.700 banen en zodoende een voortdurende bijdrage te leveren aan de Surinaamse economie.

De heer Letwin heeft ook diverse duurzame sociale ontwikkelingsprogramma’s ondersteund waaronder de samenwerking tussen Rosebel en de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK), voor de “Master of Science” Programma in Geologie, sinds 2011, en de renovatie van “Huize Tyl Tyl”.

Tenslotte gaf de Vice President aan dat de Surinaamse overheid de samenwerking met  IAMGOLD wenst voort te zetten en intensiveren en zij erkent de enorme inzet van de heer Steve Letwin voor de Surinaamse goudindustrie.

In zijn dankwoord gaf de heer Letwin aan enorm vereerd te zijn met deze onderscheiding. “Het toont de kracht van onze relatie met de Republiek Suriname. Zoals ik in mijn opmerkingen tijdens de ceremonie van vandaag heb gezegd, is die relatie het product van buitengewone en aanhoudende inspanningen van een zeer grote groep mensen. In een zeer reële betekenis accepteer ik deze prijs niet alleen voor mezelf, maar in naam van de gehele Rosebel-team, zonder wie dit allemaal niet mogelijk zou zijn geweest.

Ik wil de President van de Republiek Suriname, de heer Bouterse en zijn hele kabinet, inclusief Vice President Adhin, bedanken voor deze erkenning en meer in het bijzonder voor hun eigen aanhoudende inspanningen, gedurende de afgelopen jaren, om de Rosebel-operatie te ondersteunen.”