De ambassadeur van de EU voor Guyana, Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden en territoria, Jernej Videtič, en Stichting Projekta zullen op maandag 29 januari een grant project ondertekenen. Het thema van het project is “Hear us Now: Bringing the Voices of Local Communities into the National Dialogue against Domestic and Sexual Violence”.

Het project wordt gefinancierd via het European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), het thematische instrument ter ondersteuning van civil society projecten over de hele wereld die zich richt op bevordering van mensenrechten en democratie. Dit is de tweede keer dat Stichting Projekta een grant ​​ontvangt via het EIDHR.  Met behulp van de eerste grant ​​heeft Projekta de oprichting van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, en onder andere het eerste BINI-Beleidsmonitoringrapport gerealiseerd.

Het project streeft naar meer betrokkenheid van lokale, community- based organisaties, in het tegengaan van seksueel en huiselijk geweld. Het project richt zich op gemeenschaps-, sport- en cultuurorganisaties in de districten Paramaribo, Wanica en Para. Coaches, activiteitenleiders en besturen van deze gemeenschapsorganisaties zullen worden versterkt om bewustwording en preventie van seksueel en huiselijk geweld op te nemen in hun reguliere activiteiten. Ze zullen daarin ook de nodige trainingen ontvangen.

EU- ambassadeur, Jernej Videtič, zal ook een Certificate of Appreciation overhandigen aan de voorzitter van het bestuur van Projekta. Dit certificaat werd uitgereikt aan Projekta ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, als erkenning voor de grote bijdrage van de organisatie aan de promotie van mensenrechten, goed bestuur en gendergelijkheid in Suriname.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *